Fields Education

Đại học Montreal

Tổng quan về trường

Giới thiệu trường – Trang mẫu

Đại học Toronto là một viện đại học nghiên cứu hệ công lập tọa lạc tại thành phố Toronto, Ontario, Canada. Được thành lập vào năm 1827 bởi Hiến chuơng Hoàng gia dưới tên Học viện Hoàng đế (King’s College), đây là một trong những cơ sở giáo dục đại học lâu đời và nổi tiếng nhất khu vực Bắc Mỹ. Đến nay, Đại học Toronto đã phát triển thành tổ chức học tập, khám phá và sáng tạo kiến thức hàng đầu Canada. Trường tự hào là một trong những đại học nghiên cứu chuyên sâu hàng đầu thế giới, liên tục thúc đẩy sáng tạo và đổi mới. Đại học Toronto hiện tại là trường đại học hàng đầu Canada và được xếp hạng 18 trong danh sách những trường đại học hàng đầu thế giới theo Times Higher Education năm 2020.

Trường có 3 cơ sở: St.George, Mississauga (phía Tây) và Scarborough (phía Đông).

Hơn 91.000 sinh viên trong nước và quốc tế đăng ký nhập học khóa 2018 – 2019, bao gồm chương trình đại học và cao học.

Lực lượng sinh viên quốc tế đông đảo đến từ 157 quốc gia và khu vực trên thế giới.

Đội ngũ giảng viên và nhân viên hơn 21.000 người.

 

 

Ưu điểm

What is Lorem Ipsum?

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Why do we use it?

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using ‘Content here, content here’, making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for ‘lorem ipsum’ will uncover many web sites still in their infancy. Various versions have evolved over the years, sometimes by accident, sometimes on purpose (injected humour and the like).

Chương trình học

1.Các khoa đào tạo tại cơ sở St.George

 

Khoa học ứng dụng và kỹ thuật

Giáo dục

Kiến trúc, cảnh quan và thiết kế

Nha khoa

Nghệ thuật và khoa học

Luật

Cơ thể động lực học và giáo dục thể chấtY học
Khoa học máy tính và Tin sinh học

Điều dưỡng

Sức khỏe cộng đồng

Công tác xã hội

Âm nhạc

Thông tin

Dược

Quản lý

2.Các khoa đào tạo tại cơ sở Mississauga:

 

Nhân chủng học

Sinh học

Địa lí

Lịch sử

Khoa học vật lý và hóa học

Ngôn ngữ học

Tiếng Anh và kịch nghệ

Khoa học máy tính và toán học

Ngôn ngữ học

Quản lý

Triết học

Tâm lý học

Khoa học chính trị

Nghiên cứu thị giác

Xã hội học 
    
    

Sau đại học

Lịch sử nghệ thuật

Sinh học tế bào & hệ thống

Sinh thái học & Sinh học tiến hóa

Y dược

Địa lý

Toán học

Vật lý

Nhân chủng học

Địa chất học

Xã hội học

Tâm lý học

Hóa học

3.Các khoa đào tạo tại cơ sở Scarborough:

 

Nghệ thuật, văn hóa và truyền thông

Nhân chủng học

Nghệ thuật, văn hóa và truyền thông

Trung tâm liên ngành về sức khỏe và xã hội

Nghiên cứu phát triển quốc tế

Tiếng Anh

Tiếng Pháp và Ngôn ngữ học

Lịch sử và văn hóa học

Địa lý nhân văn

Xã hội học

Tâm lý học

Khoa học chính trị

Khoa học vật lý và môi trường

Triết học

Quản lý

Sinh học

Học bổng

Học bổn hàng năm

Hệ Đại học 

Từ $3,400 – $10,200

Hệ sau Đại họcTừ $2,900 – $9,700
Phí xét đơn

$180

Sách và dụng cụ hỗ trợ học tập

Khoảng $1,000 trở lên/năm

Phí ăn ở tại KTX trường

Từ $8,000 – $15,000/năm

Phí ăn ở tự túc

Khoảng $15,000 trở lên/năm

Video Hình Ảnh

What is Lorem Ipsum?

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Why do we use it?

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using ‘Content here, content here’, making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for ‘lorem ipsum’ will uncover many web sites still in their infancy. Various versions have evolved over the years, sometimes by accident, sometimes on purpose (injected humour and the like).

Bài viết mới nhất về trường

It seems we can't find what you're looking for.