Fields Education

Trường Thái Lan 8

Tổng quan về trường

Đại học Toronto là một viện đại học nghiên cứu hệ công lập tọa lạc tại thành phố Toronto, Ontario, Canada. Được thành lập vào năm 1827 bởi Hiến chuơng Hoàng gia dưới tên Học viện Hoàng đế (King’s College), đây là một trong những cơ sở giáo dục đại học lâu đời và nổi tiếng nhất khu vực Bắc Mỹ. Đến nay, Đại học Toronto đã phát triển thành tổ chức học tập, khám phá và sáng tạo kiến thức hàng đầu Canada. Trường tự hào là một trong những đại học nghiên cứu chuyên sâu hàng đầu thế giới, liên tục thúc đẩy sáng tạo và đổi mới. Đại học Toronto hiện tại là trường đại học hàng đầu Canada và được xếp hạng 18 trong danh sách những trường đại học hàng đầu thế giới theo Times Higher Education năm 2020.

Trường có 3 cơ sở: St.George, Mississauga (phía Tây) và Scarborough (phía Đông).

Hơn 91.000 sinh viên trong nước và quốc tế đăng ký nhập học khóa 2018 – 2019, bao gồm chương trình đại học và cao học.

Lực lượng sinh viên quốc tế đông đảo đến từ 157 quốc gia và khu vực trên thế giới.

Đội ngũ giảng viên và nhân viên hơn 21.000 người.

Ưu điểm

What is Lorem Ipsum?

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Why do we use it?

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using ‘Content here, content here’, making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for ‘lorem ipsum’ will uncover many web sites still in their infancy. Various versions have evolved over the years, sometimes by accident, sometimes on purpose (injected humour and the like).

Chương trình học

1. Các khoa đào tạo tại cơ sở St.George

[ninja_tables id=”2228″]

2.Các khoa đào tạo tại cơ sở Mississauga:

[ninja_tables id=”2231″] Sau đại học [ninja_tables id=”2233″]

3.Các khoa đào tạo tại cơ sở Scarborough:

[ninja_tables id=”2235″]
Học bổng
Học phí cụ thể [ninja_tables id=”2236″]
Video - Hình ảnh

Thư viện hình ảnh

[layerslider id=”1″]

Video

 

TIN TỨC LIÊN QUAN

Du học Thái Lan 1

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!