Fields Education

Học bổng Cao đẳng Sault

Facebook
Twitter
LinkedIn

cao-đẳng-SAULT
Khuôn viên trường Cao đẳng Sault

 

Học bổng Cao đẳng Sault

 

Sinh viên toàn thời gian theo học tại Sault có đủ điều kiện để đăng ký nhiều loại học bổng, giải thưởng và hỗ trợ tài chính. Học bổng thường được trao dựa trên cơ sở thành tích học tập. Để được xét học bổng, sinh viên phải duy trì điểm trung bình tích lũy (GPA) tối thiểu 3.0. Hỗ trợ tài chính được trao chủ yếu dựa trên cơ sở nhu cầu tài chính. Giải thưởng thường được trao dựa trên cả nhu cầu tài chính và kết quả học tập. Tất cả các học bổng và giải thưởng nhằm mục đích khuyến khích sinh viên nâng cao tiêu chuẩn về thành tích học tập và thành tích cá nhân.

Học bổng đầu vào:
Sault College Entrance Awards (Giải thưởng Đầu vào Cao đẳng Sault)

Học bổng trị giá $500 và sẽ được trả cho học phí học kỳ mùa thu cho các ứng viên đạt tiêu chuẩn.
Tất cả các ứng viên sẽ nhận được một email trong tài khoản sinh viên Cao đẳng Sault về việc đủ điều kiện xét học bổng vào giữa tháng 6.

Học bổng trị giá $500 và sẽ được trả cho học phí học kỳ mùa thu cho các ứng viên đạt tiêu chuẩn.
Tất cả các ứng viên sẽ nhận được một email trong tài khoản sinh viên Cao đẳng Sault về việc đủ điều kiện xét học bổng vào giữa tháng 6.

Các học bổng này có số lượng giới hạn và việc đủ tiêu chuẩn sẽ dựa trên nhu cầu tài chính cao nhất của sinh viên.

Danh sách chi tiết các loại học bổng và giải thưởng: https://www.saultcollege.ca/FinancialAssistance/AllAwardsList.asp

 

Cảm ơn các bạn đã xem bài viết của Du học Fields Education. Chúng tôi gởi đến bạn những thông tin hữu ích và có giá trị trong mỗi bài viết. Chúc các bạn học tốt và thành công!

TIN TỨC LIÊN QUAN